MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Podujatia
    
23.03.2018OD 15.00 hod. XVII. ROČNÍK JARNÁ CENA ŽILINY - MEDZINÁRODNÉ PLAVECKÉ PRETEKY

(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený, večerné plávanie zrušené.)
24.03.2018XVII. ROČNÍK JARNÁ CENA ŽILINY - MEDZINÁRODNÉ PLAVECKÉ PRETEKY

(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
25.03.2018DO 14.00 hod. XVII. ROČNÍK JARNÁ CENA ŽILINY - MEDZINÁRODNÉ PLAVECKÉ PRETEKY

(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)