MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
25.04.201706.00-15.00
(07.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-
-09.30 3,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 5,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 4,5 dr.,
/šírka 11.00-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-13.00 5,5 dr.,/šírka 13.00-
-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-14.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)
 
26.04.201706.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-07.30 6 dr.,07.30-08.00 4 dr.,08.00-09.00
4 dr.,/šírka 09.00-09.30 3 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-
-11.00 4 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-13.00 3 dr.,/šírka
14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.04.201706.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 3 dr.,/šírka 08.30-
-09.00 5 dr.,/šírka 09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-11.00 5 dr.,/šírka
11.00-12.00 3 dr.,/šírka 12.00-13.00 6 dr.,/šírka 13.00-13.30 7 dr.,
/šírka 13.30-14.00 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)
 
28.04.201706.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-10.00 6 dr.,/šírka 10.00-10.30 4 dr.,/šírka
10.30-11.00 3 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-13.00 3 dr.,
/šírka 13.00-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
29.04.201708.00-19.00 JARNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI, PLAVECKÉ PRETEKY

(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
30.04.201708.00-18.00 JARNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI, PLAVECKÉ PRETEKY

(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
01.05.2017SANITÁRNY DEŇ
 
02.05.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 4 dr.,/šírka 09.00-
-09.30 3 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,/šírka
11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-13.30 8 dr.,
/šírka 13.30-14.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)
 
03.05.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-
-09.30 3 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,/šírka
11.00-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
04.05.201706.00-15.00
(07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 3 dr.,/šírka 08.30-09.00 5 dr.,/šírka
09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,
/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 8 dr.,/šírka 13.00-14.00
7 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!