MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
18.06.201806.00-16.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.30-09.00 9 dr.,/šírka 09.00-09.30 8 dr.,/šírka
09.30-10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 4,5 dr.,/šírka 10.30-11.00
4 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-12.30 7 dr.,/šírka 14.30-
-15.00 7 dr.,15.00-16.00 3 dr.,)
18.00-20.00
 09.00-20.00
19.06.201806.00-16.00
(08.30-10.00 7,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.30
7 dr.,/šírka 11.30-12.00 6,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 8,5 dr.,/šírka
13.30-14.00 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,/šírka 15.00-16.00 4 dr.,/
/šírka)
 09.00-20.00
20.06.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08/.30-10.00 7,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 5,5 dr.,/
/šírka 10.30-12.00 6,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00
7 dr.,)
17.00-20.00
(17.00-18.00 2 dr.,)
 09.00-20.00
21.06.201806.00-16.00
(07.30-08.30 7 dr.,08.30-09.30 6,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 7,5 dr.,/šírka
10.00-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-12.00 6,5 dr.,/šírka 12.00-12.30
7,5 dr.,/šírka 12.30-14.00 9 dr.,/šírka 15.00-16.00 3,5 dr.,/šírka)
 09.00-20.00
22.06.201806.00-16.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.30-10.00 7,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 4,5 dr.,/šírka
11.00-12.00 5,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 7,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,
14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.00 6 dr.,)

18.00-20.00
 09.00-20.00
23.06.201806.00-20.00
(08.00-08.30 7 dr.,08.30-10.00 6 dr.,16.30-18.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
24.06.201806.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 09.00-20.00
25.06.201806.00-16.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.30-09.00 9,5 dr.,/šírka 09.00-09.30 8,5 dr.,/šírka
09.30-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.30 8,5 dr.,/
/šírka 14.30-15.00 7 dr.,15.00-16.00 5 dr.,)
18.00-20.00
 09.00-20.00
26.06.201806.00-16.00
(09.00-11.00 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.00 7,5 dr.,/šírka)
18.00-20.00
(18.00-19.00 3 dr.,19.00-20.00 6 dr.,)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!