MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
23.10.201406.00-16.00
(07.30-08.00 7 dr.,08.00-09.30 6 dr.,09.30-10.00 7 dr.,10.00-11.00
4 dr.,11.00-12.00 5 dr.,12.00-13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,
15.00-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 4 dr,/šírka)
 
24.10.201406.00-15.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,08.30-09.30 6 dr.,09.30-10.00
7 dr.,10.00-10.30 6 dr.,10.30-12.00 5 dr.,12.30-13.30 6 dr.,14.00
-15.00 7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
25.10.201407.00-12.00
(08.00-10.00 5 dr.,)
Od 13.00 hod. Medzinárodné plavecké preteky MASTERS - 3.ročník o pohár mesta Žiliny
(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
26.10.201414.00-20.00
(15.00-16.30 6 dr.,)
Do 13.00 hod. Medzinárodné plavecké preteky MASTERS - 3.ročník o pohár mesta Žiliny
(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
27.10.201406.00-15.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30
6 dr.,09.30-10.00 7 dr.,10.00-11.00 4 dr.,11.00-12.00 5 dr.,
14.30-15.00 7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie
 
28.10.201406.00-16.00
(07.00-08.00 7 dr.,10.00-11.00 4 dr.,11.00-12.00 5 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15 30 8,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 7 dr.,)
 
29.10.201406.00-15.00
(06.00-08.00 6 dr.,08.30-09.30 7 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00
6 dr.,15.00-15.30 3 dr.,15.30-17.00 2 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
30.10.201406.00-19.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,12.00-13.00 7 dr.,16.00-18.00
7 dr.,18.00-19.00 6,5 dr.,)
 
31.10.201406.00-17.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-10.00
6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,16.00-17.00 7 dr.,17.00
-17.30 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!