MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
25.10.201606.00-15.00
(07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 3,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 5,5 dr.,/šírka
10.00-11.00 5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
26.10.201606.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-09.30
6 dr.,/šírka 09.30-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-11.00 7 dr.,/šírka 12.30-
13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.10.201606.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 6,5 dr.,/šírka 09.30-
10.00 7,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-14.00 7 dr.,)
 
28.10.201606.00-17.30
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-11.00 6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-16.00 2 dr.,16.00-17.00 3 dr.,17.00-17.30 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
29.10.201606.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,10.00-13.30 8 dr.,/šírka 16.30-20.00 8 dr.,/šírka)
 
30.10.201606.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,10.30-14.00 8 dr.,/šírka 16.30-20.00 8 dr.,/šírka)
 
31.10.201606.00-17.30
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka
13.30-14.30 8 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,/šírka 16.30-17.00 7 dr.,
17.00-17.30 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
01.11.201606.00-20.00
(09.00-12.00 8 dr.,/šírka 13.30-15.00 8 dr.,/šírka 16.00-18.00 7dr.,
18.00-19.00 7,5 dr,/šírka 19.00-20.00 7 dr.,)
 
02.11.201606.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.30 6 dr.,10.00-11.00
7 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00
-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
03.11.201606.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 9 dr.,09.00-09.30 8,5 dr.,/šírka 09.30
-10.00 9,5 dr.,/šírka 10.00-12.00 7 dr.,12.00-13.00 6 dr.,13.00-15.00
7 dr.,)
 
04.11.201606.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 7,5 dr.,/šírka
14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!