MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
06.07.2015SANITÁRNY DEŇ
 07.00-20.00
07.07.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.00 7 dr.,/šírka
10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr.,
14.00-14.30 4 dr.,14.30-15.00 3 dr.,15.00-16.00 4 dr.,16.00-16.30 7 dr.,
18.00-18.308 dr.,/šírka 18.30-19.00 5,5 dr.,/šírka 19.00-20.00 4,5 dr.,
/šírka)
 09.00-20.00
08.07.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka
12.00-13.00 5 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-14.30 4 dr.,14.30-15.00 3 dr.,
15.00-16.00 4 dr.,16.00-16.30 7 dr.,17.00-18.00 8 dr.,/šírka 18.00
-18.30 7 dr.,/šírka 18.30-19.00 4,5 dr.,/šírka 19.00-20.00 5,5 dr.,
/šírka)
 09.00-20.00
09.07.201506.00-20.00
(06.30-07.30 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.00 7 dr.,/šírka
10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 5 dr.,
14.00-14.30 5 dr.,14.30-16.00 4 dr.,16.00-16.30 7 dr.,18.30-19.00
7,5 dr.,/šírka 19.00-20.00 6,5 dr.,/šírka)
 09.00-20.00
10.07.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka
12.00-12.30 7 dr.,12.30-13.00 6 dr.,13.00-13.30 7 dr.,14.00-14.30 4 dr.,
14.30-15.00 3 dr.,15.00-16.00 4 dr.,16.00-16.30 7 dr.,17.00-18.00 8 dr.,
/šírka 18.00-18.30 7 dr.,/šírka 18.30-19.00 4,5 dr.,/šírka 19.00-20.00
6,5 dr.,/šírka)
 09.00-20.00
11.07.201506.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00
-10.00 7 dr.,10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
12.07.201506.00-20.00
(08.00-09.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
13.07.201506.00-20.00
(09.00-10.00 7 dr.,10.00-11.00 6 dr.,11.00-12.00 7 dr.,14.00-14.30
6 dr.,14.30-16.00 5 dr.,16.00-16.30 7 dr.,)
 09.00-20.00
14.07.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.00-12.00 7 dr.,14.00-14.30 5 dr.,14.30-15.00
4 dr.,15.00-16.00 5 dr.,16.00-16.30 7 dr.,)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!