MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
19.10.201806.00-15.00
(09.00-10.30 7,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 6,5 dr.,/šírka 11.00-12.30
7 dr.,12.30-13.30 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
20.10.201806.00-20.00
(08.00-10.00 7 dr.,)
 
21.10.201806.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,16.00-19.00 7 dr.,)
 
22.10.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.00-11.00 8 d.,/šírka 11.00-
-12.00 7,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 6 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
23.10.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00
7 dr.,10.00-12.00 7,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
24.10.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00
6 dr.,10.00-10.30 6,5 dr.,/šírka 10.30-12.00 7,5 dr.,/šírka 12.30-13.30
6 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
25.10.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.30 7 dr.,10.00-12.00 7,5 dr.,/šírka 13.00-
-14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
26.10.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,10.00-10.30 7,5 dr.,/šírka 10.30-12.00 6,5 dr.,/
/šírka 12.00-12.30 7 dr.,12.30-13.30 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.10.201806.00-20.00
(08.00-10.00 7 dr.,)
 
28.10.201806.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,17.00-19.00 7 dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!