MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
31.10.201406.00-17.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-10.00
6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,16.00-17.00 7 dr.,17.00
-17.30 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
01.11.201407.00-18.30
(08.00-10.00 5 dr.,)
18.30-20.00 EXTRALIGA VODNÉ PÓLO MUŽI:ZA-NOVÁKY
(Počas extraligových zápasov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
02.11.201407.00-20.00
(09.00-10-30 6 dr.,)
 
03.11.2014SANITÁRNY DEŇ
 
04.11.201406.00-16.00
(06.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30
9,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 6 dr.,/šírka)
 
05.11.201406.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00
6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
06.11.201406.00-16.00
(07.30-08.00 6 dr,08.00-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,10.00-11.00
7 dr.,12.00-13.30 6 dr.,15.00-15.30 6,5 dr.,/šírka 15.30-16.00
3 dr.,/šírka)
 
07.11.201406.00-15.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15.30 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
08.11.201407.00-11.00
(09.00-10.00 6 dr.,10.00-11.00 4,5 dr.,/šírka)
13.30-18.00

11.00-13.30 18.00-20.30 VODNÉ PÓLO - LIGA JUNIORI
(Počas ligových zápasov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
09.11.201407.00-10.00
(08.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 5 dr.,09.00-10.00 6 dr.,)
10.00-12.30 VODNÉ PÓLO - LIGA JUNIORI
(Počas ligových zápasov bazén pre verejnosť zatvorený.)
12.30-20.00 (14.00-17.00 6 dr.,)
 
10.11.201406.00-15.30
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.00-11.00 5 dr.,11.00-11.30
6 dr.,11.30-12.00 3 dr.,12.00-13.00 5 dr.,14.30-15.00 7 dr.,15.00-
15.30 3 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!