MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
02.09.201506.00-17.00
(06.00-07.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.00 6 dr.,16.00-17.00
4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 09.00-19.00
03.09.201506.00-20.00
(12.00-12.30 7 dr.,12.30-13.00 5 dr.,13.00-13.30 6 dr.,15.00-16.00
6 dr.,16.00-18.00 4 dr.,18.00-19.00 6,5 dr.,/šírka 19.00-20.00
3,5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
04.09.201506.00-17.00
(06.00-07.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.00
6 dr.,16.00-17.00 4 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie
 09.00-19.00
05.09.201506.00-20.00
(08.00-10.00 4 dr.,)
 09.00-19.00
06.09.201506.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 09.00-19.00
07.09.2015SANITÁRNY DEŇ
 09.00-19.00
08.09.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-09.00 6 dr.,09.00-12.00 8 dr.,/šírka 14.00
-15.00 7 dr.,)
 09.00-19.00
09.09.201506.00-15.00
(06.00-08.30 6 dr.,08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00-12.00 8 dr.,/šírka
12.00-13.00 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 09.00-19.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!