MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
05.08.201506.00-20.00
(06.00-08.30 7 dr.,08.30-10.00 6 dr.,10.00-13.00 7 dr.,14.00-15.00
5 dr.,15.00-16.00 6 dr.,16.00-16.00 6 dr.,19.00-20.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
06.08.201506.00-20.00
(06.30-07.30 7 dr.,08.30-08.30 7 dr.,08.30-10.00 6 dr.,10.00-11.00
5 dr.,11.00-12.00 7 dr.,12.00-13.00 6 dr.,13.00-14.00 7 dr.,14.00-16.00
6 dr.,19.00-20.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
07.08.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-12.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-16.00
5 dr.,)
 09.00-20.00
08.08.201506.00-20.00
 09.00-20.00
09.08.201506.00-20.00
 09.00-20.00
10.08.201506.00-20.00
(08.30 -09.00 4 dr.,09.00-09.30 3 dr.,09.30-10.00 2 dr.,10.00-10.30
5 dr.,10.30-11.00 6 dr.,11.00-12.00 7 dr.,14.00-16.00 5 dr.,19.00-20.00
7 dr.,)
 09.00-19.00
11.08.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 ddr.,08.30-09.00 4 dr.,09.00-09.30 3 dr.,09.30-10.00
2 dr.,10.00-10.30 6 dr.,10.30-12.00 7 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00
5 dr.,18.30-19.00 7,5 dr.,/šírka 19.00-20.00 6,5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
12.08.201506.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 4 dr.,09.00-09.30 3 dr.,09.30-10.00
2 dr.,10.00-10.30 6 dr.,10.30-11.00 7 dr.,11.00-12.00 6 dr.,12.00-13.00
7 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00 5 dr.,17.30-18.30 7 dr.,18.30-20.00
7,5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
13.08.201506.00-20.00
(06.30-07.30 7 dr.,08.30-09.00 4 dr.,09.00-09.30 3 dr.,09.30-10.00
2 dr.,10.00-10.30 4 dr.,10.30-11.00 5 dr.,11.00-12.00 7 dr.,12.00-13.00
5 dr.,14.00-16.00 5 dr.,18.30-20.00 7,5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!