MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
19.01.201706.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,11.00-15.00 7 dr.,)
 
20.01.201706.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
21.01.201706.00-20.00
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-11.30 5 dr.,/šírka)
 
22.01.201706.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 
23.01.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-09.30
5 dr.,09.30-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
24.01.201706.00-15.00
(07.30-09.30 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
25.01.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.30 6 dr.,14.00-15.00
6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
26.01.201706.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,11.00-15.00 7 dr.,)
 
27.01.201706.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
28.01.201706.00-20.00
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-13.30 4,5 dr.,/šírka 17.30-20.00 4,5 dr.,
/šírka)
 
29.01.201706.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.30 4,5 dr.,/šírka)
 
30.01.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-09.30
3 dr.,09.30-10.00 5 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
31.01.201706.00-15.00
(08.30-10.30 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
01.02.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-09.30
4 dr.,09.30-10.00 6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
02.02.201706.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,11.00-15.00 7 dr.,)
 
03.02.201706.00-17.30
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.00 7 dr.,10.30-12.30
7 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 5 dr.,15.00-17.00 6 dr.,17.00-17.30
4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!