MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
03.12.201606.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.30-19.30 4,5 dr.,
/šírka)
 
04.12.201606.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka)
 
05.12.2016SANITÁRNY DEŇ
 
06.12.201606.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.30 6 dr.,10.00-11.00
7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
07.12.201606.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.30 6 dr.,10.00-11.00
7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
08.12.201606.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,10.00-15.00 7 dr.,)
 
09.12.201606.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00
5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
10.12.201606.00-11.30
(08.00-09.30 4 dr.,09.30-10.00 2 dr.,10.00-11.30 6 dr.,)
Od 12.30 hod., Slovenský pohár žiakov SSO - 5. kolo
 
11.12.201608.00-14.00 hod., Slovenský pohár žiakov SSO - 5. kolo

15.00-20.00
(15.00-16.30 6 dr.,)
 
12.12.201606.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-09.30
5 dr.,09.30-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
13.12.201606.00-15.00
(07.30-09.30 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!