MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
21.11.201406.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr., 10.00-12.00 6 dr.,12.30-13.30
7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
22.11.2014ZATVORENÉ Od 08.00-20.00 hod. Plavecké preteky v plutvovom plávaní-Liga mládeže-finále r.2014
(Počas plaveckých pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
23.11.201407.00-20.00
(08.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 5 dr.,09.00-10.00 6 dr.,10.00-11.30
4,5 dr.,/šírka)
 
24.11.201406.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,11.30-13.00 6 dr.,13.30-14.30
5 dr.,14.30-15.00 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie

13.30-15.30 Plavecké preteky ZŠ-Školská športová liga
 
25.11.201406.00-16.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.30-13.00
6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 9,5 dr.,/šírka 15.30-16.00
6 dr.,/šírka)
 
26.11.201406.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.30-13.00
6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.11.201406.00-16.00
(07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,10.00-11.00
7 dr.,11.30-12.00 6 dr.,12.00-13.00 4 dr.,13.00-13.30 6 dr.,13.30-
14.00 7 dr.,15.00-15.30 6,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 3 dr.,/šírka)
 
28.11.201406.00-15.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
29.11.201407.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 4 dr.,10.00-12.30 4,5 dr.,/šírka
15.00-16.00 7 dr.,18.00-20.00 4,5 dr.,/šírka)
10.00-12.30 18.00-20.30 VODNÉ PÓLO - LIGA ŽIAKOV
 
30.11.201407.00-20.00
(08.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 5 dr.,09.00-10.00 6 dr.,10.00-12.30
4,5 dr.,/šírka)
10.00-12.30 VODNÉ PÓLO - LIGA ŽIAKOV
 
01.12.2014SANITÁRNY DEŇ
 
02.12.201406.00-16.00
(06.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30
9,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 7 dr.,)
 
03.12.201406.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,14.00-15.00
6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!