MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
24.06.201906.00-15.00
(08.00-09.00 9 dr/šírka., 09.00-10.00 5 dr./šírka 09.00-12.0 6 dr.,/šírka 14.00- 15.00 6 dr.)

18.00-20.00
 09.00.-20.00
25.06.201906.-17.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-10.00 3dr./šírka.,10.00-12.30 6dr./šírka,14.00-15.00 5dr./šírka,15.00-17.00 3dr.)

18.00-20.00
 09.00.-20.00
26.06.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,8.00-9.30 3dr.šírka,9.30-12.00 6dr.šírka,14.00-15.00 5dr.)
18.00-20.00
 09.00.-20.00
27.06.201906.00-15.00
(06.00-08.00 7dr.,08.00-09.00 3dr.,09.00-12.00 6dr.šírka)
 09.00.-20.00
28.06.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr., 10.00-12.00 7dr.šírka,12.00-14.00 7dr.,14.00-15.00 6dr., 15.00-16.00 4dr., 16.00-17.00 3dr.,17.00-18.00 4dr.)
 09.00.-20.00
29.06.201906.00-20.00
(08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 7dr.,)
 09.00.-20.00
30.06.201906.00-20.00
(09.00-10.30 6dr.,15.00-16.00 7dr.,)
 09.00.-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!