MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
20.04.201906.00-20.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-09.30 5 dr.,09.30-11.30 7 dr.,)
 
21.04.201906.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,15.00-16.00 7 dr.,)
 
22.04.2019ZATVORENÉ
 
23.04.201906.00-19.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-09.00 5 dr.,09.00-09.30 4 dr.,09.30-10.00
6 dr.,10.00-11.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-18.00 6 dr.,18.00-19.00
5 dr.,)
 
24.04.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-
-09.00 3,5 dr.,/šírka 09.00-09.30 4,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 7 dr.,/
/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-11.30 7 dr.,11.30-12.00 8 dr.,/
/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka 14.00-14.30
7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
25.04.201906.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 8 dr.,/šírka 08.00-08.30 6 dr.,/šírka
08.30-09.00 4,5 dr.,/šírka 09.00-09.30 6,5 dr.,/šírka 09.30-11.00
8 dr.,/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-12.30 8 dr.,/šírka 13.00-
-14.00 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)
 
26.04.201906.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 8 dr.,/šírka
10.30-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 9 dr.,/šírka 12.00-14.00 3,5 dr.,/
/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.04.201906.00-20.00
(07.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.00-12.00
4,5 dr.,/šírka 15.00-17.00 6 dr.,17.00-19.00 4,5 dr.,/šírka)
 
28.04.201906.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 15.00-17.00 7 dr.,17.00-
-18.00 6 dr.,)
 
29.04.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-09.30 9 dr.,/šírka
09.30-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.00 4,5 dr.,/
/šírka 11.00-11.30 6,5 dr.,/šírka 11.30-12.00 9 dr.,/šírka 12.00-13.00
7 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
30.04.201906.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-
-09.30 7 dr.,/šírka 09.30-10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,/
/šírka 11.00-11.30 4,5 dr.,/šírka 11.30-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00
9 dr.,/šírka 13.00-14.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)
 
01.05.201906.00-20.00
(07.30-08.00 7 dr.,08.00-09.30 4 dr.,09.30-10.00 6 dr.,17.00-18.00
6 dr.,)
 
02.05.201906.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 7 dr.,/šírka 08.30-
-09.00 5 dr.,/šírka 09.00-09.30 7 dr.,/šírka 10.00-11.00 9 dr.,/šírka
11.00-12.00 8 dr.,/šírka 13.00-14.00 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/
/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!