MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
19.12.201406.00-17.00
(06.00-08.00 7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30
6 dr.,15.30-17.00 3 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
20.12.201407.00-20.00
(14.00-18.00 4 dr.,18.00-20.00 4,5 dr.,/šírka)
 
21.12.201407.00-20.00
(08.00-09.00 7 dr.,)
 
22.12.201406.00-18.00
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,)
18.00-20.00 XVIII. ročník Vianočných pretekov
 
23.12.201406.00-20.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
24.12.2014ZATVORENÉ
 
25.12.2014ZATVORENÉ
 
26.12.2014ZATVORENÉ
 
27.12.201407.00-20.00
(17.00-20.00 8 dr.,/šírka)
 
28.12.201407.00-20.00
(09.00-12.00 8 dr.,/šírka 17.00-20.00 8 dr.,/šírka)
 
29.12.201406.00-20.00
(07.00-09.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka
18.00-20.00 8 dr.,/šírka)
 
30.12.201406.00-20.00
(07.00-09.00 7 dr.,09.00-12.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,17.00-
20.00 8 dr.,/šírka)
 
31.12.2014ZATVORENÉ
 
01.01.2015ZATVORENÉ
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!