MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
06.03.201506.00-15.30
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-11.30 6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15.30 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
07.03.201506.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,10.00-11.00 4,5 dr.,/šírka)
 
08.03.201506.00-20.00
(09.00-10.00 6 dr.,10.00-10.30 5 dr.,10.30-11.00 7 dr.,)
 
09.03.201506.00-15.30
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-11.00 5 dr.,11.00-11.30
6 dr.,14.30-15.00 7 dr.,15.00-15.30 2 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
10.03.201506.00-16.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-10.00 6 dr.,10.00-11.00 5 dr.,11.00-11.30
6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00
3,5 dr.,/šírka)
 
11.03.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,08.30-10.00 6 dr.,10.00-11.00
5 dr.,11.00-11.30 6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
12.03.201506.00-15.30
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 6 dr.,08.30-09.30 5 dr.,09.30-10.00
6 dr.,10.00-11.00 5 dr.,11.00-11.30 6 dr.,12.00-12.30 7 dr.,12.30-
13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,15.00-15.30 3,5 dr.,/šírka)
 
13.03.201506.00-15.30
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-11.30 6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
14.03.201506.00-20.00
 
15.03.201506.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 
16.03.201506.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-10.30 5 dr.,10.30-11.00
4 dr.,11.00-11.30 5 dr.,11.30-12.30 7 dr.,13.30-14.30 5 dr.,14.30-
15.00 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie

13.30-15.30 Plavecké preteky ZŠ-Školská športová liga
 
17.03.201506.00-16.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,08.30-10.00 6 dr.,10.00-10.30
5 dr.,10.30-11.00 4 dr.,11.00-11.30 5 dr,11.30-12.30 7 dr.,14.00-
15.00 7 dr.,15.00-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 3,5 dr.,/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!