MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
17.12.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,13.30-14.30 5 dr.,14.30-15.00
4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
18.12.201806.00-15.00
(07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,)
 
19.12.201806.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00
7 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
20.12.201806.00-15.00
(07.30-09.30 7 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
21.12.201806.00-17.00
(06.00-07.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.00
6 dr.,16.00-17.00 7 dr.,)
18.00-20.00 Vianočné preteky
 
22.12.201806.00-20.00
(14.00-18.00 5 dr.,)
 
23.12.201806.00-20.00
 
24.12.2018ZATVORENÉ
 
25.12.2018ZATVORENÉ
 
26.12.2018ZATVORENÉ
 
27.12.201806.00-20.00
(18.00-19.00 7 dr.,)
 
28.12.201806.00-17.30
(07.00-08.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-17.30
7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!