MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
31.05.201606.00-15.00
(07.00-08.00 6 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-09.00 2 dr.,/šírka
09.00-10.30 4 dr.,/šírka 10.30-11.30 7 dr.,/šírka 11.30-12.00 4 dr.,
/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
01.06.201606.00-15.00
(06.00_07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-
09.00 4 dr.,/šírka 09.00-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.30 5,5 dr.,/šírka
11.30-12.00 4 dr.,/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
02.06.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-
09.00 6 dr.,/šírka 09.00-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-10.30 6 dr.,/šírka
10.30-11.30 8 dr.,/šírka 11.30-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-12.30 4 dr.,
/šírka 12.30-13.00 6 dr.,13.00-14.00 7 dr.,)
 
03.06.201606.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.30 4 dr.,/šírka
09.30-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.30 8 dr.,/šírka 11.30-12.00 6 dr.,
/šírka 12.00-12.30 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
04.06.201606.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,10.00-11.00 4 dr.,11.00-12.00 6 dr.,)
 
05.06.201606.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,10.30-11.30 7 dr.,17.00-19.00 7 dr,)
 
06.06.2016SANITÁRNY DEŇ
 
07.06.201606.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-08.30 7 dr.,/šírka 08.30
-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-09.30 8 dr.,/šírka 09.30-10.00 4,5 dr.,/šírka
10.00-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 7 dr.,/šírka 11.30-12.30 5,5 dr.,
/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)
 
08.06.201606.00-15.00
(06.0-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-08.30 7dr.,/šírka 08.30-09.00
4 dr.,/šírka 09.00-09.30 6 dr.,/šírka 09.30-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-
12.30 5,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,/šírka)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!