MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
27.09.201606.00-15.00
(07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 5 dr.,/šírka 08.30-09.30 2,5 dr.,/šírka
09.30-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.30
4,5 dr.,/šírka 12.30-13.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
28.09.201606.00-15.00
(07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 5 dr.,/šírka 08.30-09.30 2,5 dr.,/šírka
09.30-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.00
4,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 3 dr.,/šírka 12.30-13.00 5,5 dr.,/šírka
14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
29.09.201606.00-15.00
(07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 4 dr.,/šírka 08.30-09.00 4,5 dr.,/šírka
09.00-10.00 3,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.00
4,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 2 dr.,/šírka 12.30-13.00 4 dr.,/šírka 13.00
-15.00 7 dr.,)
 
30.09.201606.00-15.00
(08.00-08.30 7 dr.,/šírka 08.30-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,
/šírka 11.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 3 dr.,/šírka 12.30-13.00
4,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
01.10.201606.00-20.00
 
02.10.201606.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 
03.10.2016SANITÁRNY DEŇ
 
04.10.201606.00-15.00
(07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 7,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 9,5 dr.,/šírka
10.00-12.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
05.10.201606.00-15.00
(07.30-09.30 6 dr.,10.00-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka
12.00-12.30 8,5 dr.,/šírka 12.30-13.00 7,5 dr.,/šírka 13.00-13.30
8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
06.10.201606.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 8,5 dr.,/šírka 09.30-
10.00 9,5 dr.,/šírka 10.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 8 dr.,13.00-
15.00 9 dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!