MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
02.05.2016SANITÁRNY DEŇ
 
03.05.201606.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00
7,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 6,5 dr.,/šírka
14.00-15.00 7 dr.,)
 
04.05.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-
09.00 7 dr.,/šírka 09.00-09.30 8 dr.,/šírka 09.30-10.00 9 dr,/šírka
10.00-12.00 6,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
05.05.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.30-08.30 4 dr.,09.00-10.00 5,5 dr.,/šírka 10.00-
11.00 4 dr.,/šírka 11.00-12.00 6,5 dr.,/šírka 12.00-13.00 6 dr.,13.00-
15.00 7 dr.,)
 
06.05.201606.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 9 dr.,/šírka 09.00-09.30 8 dr.,/šírka
09.30-10.00 9 dr.,/šírka 10.00-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.00
6,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-14.30 6 dr.,14.30-15.00 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
07.05.201606.00-07.00 Od 08.00-17.00 SEVEROSLOVENSKÁ LIGA 2016 v plávaní, 2.kolo (Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)

18.00-20.00
 
08.05.2016(09.00-10.30 6 dr.,10.30-11.30 7 dr.,17.00-19.00 7 dr.,)
 
09.05.201606.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-
09.30 7 dr.,/šírka 09.30-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka
11.00-12.00 6,5 dr.,/šírka 13.00-14.30 8,5 dr.,/šírka 14.30-15.00
7,5 dr.,/šírka)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
10.05.201606.00-15.00
(07.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-11.00 3 dr.,/šírka
11.00-12.00 7,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00
7,5 dr.,/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!