MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
25.07.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.30 4 dr.,09.30-10.00 5 dr.,10.00-12.00
7 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00 5 dr.,)
 09.00-20.00
26.07.201407.00-20.00
 09.00-20.00
27.07.201407.00-20.00
 09.00-20.00
28.07.201406.00-20.00
(09.00-11.00 7 dr.,11.00-12.00 6 dr.,14.00-16.00 5 dr.,)
 09.00-20.00
29.07.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,10.30-11.30 7 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00
5 dr.,17.00-18.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
30.07.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00
5 dr.,)
 09.00-20.00
31.07.201406.00-20.00
(10.00-11.00 6 dr.,12.00-13.00 7 dr.,14.00-16.00 5 dr.,)
 09.00-20.00
01.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,14.00-15.00 4 dr.,15.00-16.00 5 dr.,)
 09.00-20.00
02.08.201407.00-20.00
 09.00-20.00
03.08.201407.00-20.00
 09.00-20.00
04.08.2014SANITÁRNY DEŇ
 09.00-20.00
05.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-11.00 7 dr.,/šírka
14.00-15.00 5 dr.,15.00-16.00 6 dr.,17.00-17.30 7 dr.,17.30-18.00
8 dr.,/šírka 18.00-18.30 7 dr.,/šírka 18.30-19.00 8 dr.,/šírka
19.00-20.00 7 dr.,/šírka)
 09.00-20.00
06.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-10.30 7 dr.,/šírka
10.30-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-11.30 7 dr.,11.30-12.30 6 dr.,14.00-
15.00 5 dr.,15.00-16.00 6 dr.,17.30-18.00 9 dr.,/šírka 18.00-18.30
7 dr.,/šírka 18.30-19.00 8 dr.,/šírka 19.00-20.00 7 dr.,/šírka)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!