MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
02.07.201606.00-20.00
(08.00-09.30 7 dr.,)
 09.00-20.00
03.07.201606.00-20.00
(08.00-09.30 7 dr.,)
 09.00-20.00
04.07.2016SANITÁRNY DEŇ
 09.00-20.00
05.07.201606.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,10.00-12.00 7 dr.,18.00-19.00 6 dr.,)
 09.00-20.00
06.07.201606.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-12.00 7 dr.,14.00-14.30
7 dr.,14.30-15.00 4 dr.,15.00-15.30 5 dr.,18.00-19.00 6 dr.,)
 09.00-20.00
07.07.201606.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.00-12.00
5 dr.,12.00-13.00 7 dr.,14.30-15.30 5 dr.,)
 09.00-20.00
08.07.201606.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-10.30 4 dr.,10.30-12.00
7 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 4 dr.,15.00-
15.30 5 dr.,)
 09.00-20.00
09.07.201606.00-20.00
(10.00-12.00 7 dr.,)
 09.00-20.00
10.07.201606.00-20.00
 09.00-20.00
11.07.201606.00-20.00
(08.30-09.00 5 dr.,09.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr.,11.00-12.00
7 dr.,14.30-15.30 5 dr.,18.00-19.00 6 dr.,)
 09.00-20.00
12.07.201606.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-12.00 7 dr.,14.00-14.30
7 dr.,14.30-15.00 4 dr.,15.00-15.30 5 dr.,18.00-19.00 6 dr.,)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!