MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
23.02.201906.00-20.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-09.00 5 dr.,09.00-10.00 6 dr.,14.00-16.00
7 dr.,)
 
24.02.201906.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)
 
25.02.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.00-11.00 4 dr.,11.00-12.00
5 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
26.02.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-
10.00 7 dr.,/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,14.00-
15.00 7 dr.,)
 
27.02.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00
7 dr.,10.00-12.00 5 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
28.02.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 6 dr.,/šírka 09.30-
10.00 7 dr.,/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,13.00-
14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
01.03.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
02.03.201906.00-07.00
07.00-18.00 Preteky v plutvovom plávaní - 3 Fins cup Žilina
(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)

18.00-20.00
 
03.03.201906.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 
04.03.2019SANITÁRNY DEŇ
 
05.03.201906.00-19.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-10.00 4 dr.,10.00-10.30
6 dr.,10.30-11.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.30 5 dr.,18.00-19.00
5 dr.,/šírka)
 
06.03.201906.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-10.00 4 dr.,10.00-10.30
6 dr.,10.30-11.00 7 dr.,13.00-15.00 7 dr.,15.00-17.00 6 dr.,17.00-17.30
3 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
07.03.201906.00-20.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 4 dr.,09.00-10.30 5 dr.,10.30-11.00
6 dr.,15.00-16.30 4 dr.,16.30-17.00 5 dr.,17.00-18.00 7 dr.,18.00-20.00
6 dr.,/šírka)
 
08.03.201906.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 4 dr.,09.00-10.00
5 dr.,10.00-11.00 6 dr.,11.00-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-16.30
6 dr.,16.30-17.00 7 dr.,17.00-17.30 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!