MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
24.09.201406.00-15.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.30-09.30 8 dr.,/šírka 09.30-10.00 7 dr.,/šírka
10.00-12.00 3 dr.,12.00-12.30 5 dr.,12.30-13.00 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
25.09.201406.00-16.00
(07.30-08.00 8 dr.,/šírka 08.00-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-11.30 3 dr.,
11.30-12.30 4 dr.,12.00-13.30 6 dr.,15.00-15.30 8,5 dr.,/šírka 15.30
-16.00 5 dr.,/šírka)
 
26.09.201406.00-15.30
(08.30-09.30 8 dr.,/šírka 09.30-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-12.00 3 dr.,
12.00-12.30 5 dr.,12.30-13.00 6 dr.,13.00-13.30 7 dr.,14.00-15.00
7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.09.201407.00-20.00
(08.00-12.00 6 dr.,)
 
28.09.201407.00-20.00
(09.00-10.00 6 dr.,10.00-10.30 4 dr.,10.30-12.00 6 dr.,)
 
29.09.201406.00-15.30
(08.00-08.30 5 dr.,/šírka 08.30-10.00 3 dr.,/šírka 10.00-10.30 6 dr.,
/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3 dr.,/šírka 12.00
-12.30 4 dr.,/šírka 12.30-13.00 6 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,15.00
-15.30 3 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
30.09.201406.00-16.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 5 dr.,/šírka 08.30-10.00 3 dr.,/šírka
10.00-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3 dr.,
šírka 12.00-12.30 4 dr.,/šírka 12.30-13.00 6 dr,/šírka 14.00
-15.00 7 dr.,15.00-15.30 9,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 6 dr.,/šírka)
 
01.10.201406.00-15.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 5 dr.,/šírka 08.30-10.00 3 dr.,/šírka
10.00-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3 dr.,
/šírka 12.00-12.30 4 dr.,/šírka 12.30-13.00 9 dr.,/šírka 14.00
-15.00 6 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie
 
02.10.201406.00-16.00
(07.30-08.00 8 dr.,/šírka 08.00-10.00 3 dr.,/šírka 10.00-10.30 6 dr.,
/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3 dr.,/šírka 12.00-12.30
2 dr.,/šírka 12.30-13.00 6 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr.,15.00-15.30
7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 4 dr.,/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!