MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
07.10.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.30 6 dr.,08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00
-10.00 9 dr.,/šírka 10.00-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00 7 dr.,/šírka
11.00-12.30 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
08.10.201506.00-15.00
(06.00-06.30 7 dr.,06.30-07.00 6 dr.,07.00-07.30 7 dr.,07.30-08.30
4 dr.,08.30-09.00 9 dr.,/šírka 09.00-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-10.30
8 dr.,/šírka 10.30-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.00
-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-14.30 9 dr.,/šírka)
 
09.10.201506.00-15.00
(08.30-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-12.30 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,
14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
10.10.201506.00-20.00
(08.00-10.00 4 dr.,)
 
11.10.201506.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 
12.10.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.30 6 dr.,08.30-10.30 7 dr.,/šírka 10.30
-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.30 8 dr.,/šírka 12.30-13.30 9 dr.,/šírka
14.30-15.00 9 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
13.10.201506.00-15.00
(07.00-09.00 6 dr.,09.00-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00 7 dr.,/šírka
11.00-12.30 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
14.10.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00 9 dr.,/šírka 10.00
-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.30 8 dr.,/šírka
12.30-13.30 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
15.10.201506.00-15.00
(06.00-06.30 7 dr.,06.30-07.00 6 dr.,07.00-07.30 7 dr.,07.30-08.30
4 dr.,09.00-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00
6 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr.,/šírka 13.00
-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-14.30 9 dr.,/šírka)
 
16.10.201506.00-15.00
(09.00-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-11.00 7 dr.,/šírka 11.00-12.30 8 dr.,
/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!