MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
25.05.201506.00-17.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 9 dr.,/šírka 09.00-11.00 4 dr.,/šírka
11.00-12.00 7 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,15.00-17.00 3 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
26.05.201506.00-17.00
(06.30-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,09.00-10.00 7 dr.,/šírka 10.00
-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,15.00
-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 5 dr.,/šírka 16.00-17.00 3 dr.,/šírka)
 
27.05.201506.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.30-09.00 9 dr.,/šírka 09.00
-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
28.05.201506.00-17.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.00 7 dr.,/šírka 09.00
-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-11.00 4 dr.,/šírka
11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-12.30 9 dr.,/šírka 12.30-13.30 8 dr.,
/šírka 13.30-14.00 9 dr.,/šírka 15.00-15.30 5,5 dr.,/šírka 15.30-16.00
3,5 dr,/šírka 16.00-17.00 3 dr.,)
 
29.05.201506.00-17.00
(06.00-08.00 6 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,/šírka
09.00-10.00 3 dr.,/šírka 10.00-10.30 5 dr.,/šírka 10.30-11.00 4 dr.,
/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-12.30 9 dr.,/šírka 12.30-13.30
7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 6 dr.,15.30-17.00 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
30.05.201506.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 3 dr.,)
 
31.05.201506.00-20.00
 
01.06.2015SANITÁRNY DEŇ
 
02.06.201506.00-16.00
(06.00-07.00 7 dr., 07.00-08.00 5 dr., 08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00
-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.30 5 dr.,/šírka
11.30-12.00 3 dr.,/šírka 12.00-12.30 5 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,
/šírka 15.00-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00 6 dr.,/šírka)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!