MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
25.05.201706.00-15.00
(07.30-08.00 5 dr.,08.00-09.00 5 dr.,/šírka 09.00-09.30 3 dr.,/šírka
09.30-10.30 3,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 3 dr.,/šírka 11.00-11.30 4 dr.,
/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 6,5 dr.,/šírka 12.30-
-13.00 7 dr.,13.00-14.30 6 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
 
26.05.201706.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,/šírka
09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 3 dr.,/šírka 10.30-11.00 2 dr.,
/šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30
5,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,14.00-14.30 6 dr.,
14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
27.05.201706.00-19.30
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.30-19.30 4,5 dr.,/šírka)
19.30-20.30 Vodné pólo muži: Žilina - Komárno etraliga

(Počas zápasu bazén pre verejnosť zatvorený.)
 
28.05.201706.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr.,)
 
29.05.201706.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-09.30 5 dr.,/šírka
09.30-10.30 4,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 2 dr.,/šírka 11.00-11.30 5 dr.,
/šírka 11.30-12.30 7,5 dr.,/šírka 13.30-14.30 7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
30.05.201706.00-15.00
(08.30-09.30 9 dr.,/šírka 09.30-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.30 5 dr.,
/šírka 11.30-12.30 7,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)
 
31.05.201706.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-
09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 3 dr.,/šírka
11.30-12.00 5,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 7,5 dr.,/šírka 14.00-15.00
6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
01.06.201706.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,/šírka 09.30-11.00 7,5 dr.,/šírka
11.00-12.30 6,5 dr.,/šírka 12.30-14.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
 
02.06.201706.00-16.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.30 6 dr.,/šírka
09.30-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 2 dr.,/šírka 11.30-12.00 4,5 dr.,
/šírka 12.00-12.30 6,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,
15.00-16.00 1 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
03.06.201706.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,)
 
04.06.201706.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!