MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
10.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-10.00 6 dr.,14.00-15.00
5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
11.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.30-08.30 4 dr.,09.00-10.00 7 dr.,12.00-12.30
7 dr.,12.30-13.00 6 dr.,13.00-15.00 7 dr.,)
 
12.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 5 dr.,07.00-08.00 7 dr.,09.00-10.00 6 dr.,12.30-13.30
7 dr.,14.00-15.00 5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
13.02.201606.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 3 dr.,10.00-13.30 4,5 dr.,/šírka 16.00
-17.30 6 dr.,17.30-20.00 4,5 dr.,/šírka)
 
14.02.201606.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.30 4,5 dr.,/šírka)
 
15.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00
5 dr.,10.00-11.00 7 dr.,13.30-14.30 5 dr.,14.30-15.00 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
16.02.201606.00-15.00
(07.00-09.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 
17.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-10.00 6 dr.,14.00-15.00
5 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
18.02.201606.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.30-08.30 4 dr.,09.00-10.00 7 dr.,12.00-12.30
7 dr.,12.30-13.00 6 dr.,13.00-13.30 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!