MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
02.04.201506.00-19.00
(07.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00 5 dr.,10.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-
13.00 6 dr.,/šírka 13.00-15.00 8 dr.,/šírka 16.00-18.00 7 dr.,18.00-
19.00 5,5 dr.,/šírka)
 
03.04.201506.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-08.30 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-11.00
8 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 9 dr.,/šírka 17.00-
18.00 8 dr.,/šírka 18.00-19.00 7 dr.,/šírka 19.00-20.00 9 dr.,/šírka)
 
04.04.201506.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 3 dr.,10.00-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-
12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 9 dr.,/šírka 15.00-17.00 7 dr.,/šírka)
 
05.04.201506.00-20.00
 
06.04.2015ZATVORENÉ, VEĽKONOČNÝ PONDELOK
 
07.04.2015SANITÁRNY DEŇ
 
08.04.201506.00-15.00
(07.00-08.00 6 dr.,08.00-09.00 8 dr.,09.00-10.00 9 dr.,10.00-11.00
5 dr.,11.00-13.00 8 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
09.04.201506.00-15.30
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-07.30 6 dr.,07.30-08.00 4 dr.,08.00-09.00
6 dr.,/šírka 09.00-09.30 8 dr.,/šírka 10.00-10.30 7 dr.,/šírka 10.30-
11.00 5 dr.,/šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 6 dr.,/šírka
12.00-12.30 9 dr.,/šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka 13.00-13.30 6 dr.,
/šírka 13.30-14.00 7 dr.,15.00-15.30 4,5 dr.,/šírka)
 
10.04.201506.00-15.30
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 10.00-
11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.30 8 dr.,/šírka 13.00-13.30 9 dr.,/šírka
15.00-15.30 4 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
11.04.201506.00-20.00
Od 08.00-17.00 Severoslovenská liga v plávaní 2015, 2.kolo
(Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.)
17.00-20.00
 
12.04.201506.00-20.00
(09.00-10.00 6 dr.,10.00-10.30 6 dr.,10.30-11.00 7 dr.,)
 
13.04.201506.00-15.30
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka
11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.00-14.00 7 dr.,/šírka 14.00-14.30 8 dr.,
/šírka 14.30-15.00 7 dr.,/šírka 15.00-15.30 2 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
 
14.04.201506.00-16.00
(06.30-07.00 7 dr.,07.00-08.00 5 dr.,08.00-09.00 7 dr.,/šírka 10.00
-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-11.30 5 dr.,/šírka
11.30-12.00 8 dr.,/šírka 12.00-13.00 9 dr.,/šírka 13.00-14.00 4 dr.,
/šírka 14.00-15.00 6 dr.,/šírka 15.00-15.30 7,5 dr.,/šírka 15.30-16.00
3,5 dr.,/šírka)
 
15.04.201506.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-08.00 6 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00
-10.00 9 dr.,/šírka 10.00-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka
12.00-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-14.00 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 5 dr.,
/šírka)
18.00-20.30 večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!