MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
21.08.201406.00-20.00
(08.30-09.30 7 dr.,10.00-12.00 6 dr.,12.00-13.00 7 dr.,)
 09.00-19.00
22.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00
6 dr.,12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)
 09.00-19.00
23.08.201407.00-20.00
 09.00-19.00
24.08.201407.00-20.00
 09.00-19.00
25.08.201406.00-20.00
(09.00-10.005 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.00-12.00 6 dr.,12.00-13.00
7 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)
 09.00-19.00
26.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-18.00 7 dr.,18.00-20.00
5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
27.08.201406.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,09.00-10.00 6 dr.,10.30-11.30 7 dr.,11.30-12.00
6 dr.,12.00-12.30 5 dr.,12.30-13.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,19.00-
20.00 5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
28.08.201406.00-20.00
(10.00-11.00 7 dr.,12.00-13.00 7 dr.,18.00-20.00 5 dr.,/šírka)
 09.00-19.00
29.08.201407.00-20.00
(07.00-08.00 6 dr.,)
 09.00-19.00
30.08.201407.00-20.00
 09.00-19.00
31.08.201407.00-20.00
 09.00-19.00
01.09.2014SANITÁRNY DEŇ
 07.00-19.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!