Aktuálne informácie

Aktuálne COVID obmedzenia

Aktuálne COVID obmedzenia

aktualizované 22.10.2021

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza náš okres do bordovej farby - II. STUPEŇ OHROZENIA. Plaváreň prechádza od pondelka 25.10.2021 do režimu KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ
 
PRED VSTUPOM DO AREÁLU PLAVÁRNE (pred turniketmi) JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ NASLEDUJÚCIM DOKLADOM: 
  • potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19 // COVID PASS

ZA KOMPLETNE ZAOČKOVANÚ OSOBU SA POVAŽUJE: 
  • osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou.
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou.
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
 
KAPACITNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA: 
  • Vo vstupných priestoroch plavárne, je vyžadované prekrytie horných dýchacích ciest vhodným spôsobom.
  • Maximálna kapacita areálu bazéna je 50 osôb / 25% kapacita / REŽIM KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ
  • Sauna je do odvolania -- ZATVORENÁ --
  • Poverení zamestnanci budú overovať platnosť COVID preukazov alebo príslušných potvrdení, ktoré oprávňujú návštevníka ku vstupu do areálu pred turniketovým systémom.
  • Plaváreň nebude vykonávať antigénové testovanie zákazníkov.

 

Chceli by sme informovať majiteľov 10 bodových permanentiek, že rušíme časové obmedzenie platnosti.

Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri vykonávaní nariadených opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

 
SPOLU TO ZVLÁDNEME
 

Ďalšie aktuálne informácie