Aktuálne informácie

Aktuálne COVID obmedzenia

Aktuálne COVID obmedzenia

aktualizované 20.11.2021

 

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že od pondelka 22.11.2021 dochádza ku zmene COVID AUTOMATU. Farba okresu ostáva v bordovej farbe - II. STUPEŇ OHROZENIA
 
REŽIM OP 
PRED VSTUPOM DO AREÁLU PLAVÁRNE (pred turniketmi) JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ NASLEDUJÚCIM DOKLADOM: 
 • potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19 // COVID PASS, alebo
 • pozitívnym výsledkom RT-PCR testu v lehote 180 dní od obdržania výsledku.

ZA KOMPLETNE ZAOČKOVANÚ OSOBU SA POVAŽUJE: 
 • osoba do 2 rokov veku.
 • osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

 

KAPACITNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA: 
 • Vo vstupných priestoroch plavárne, je vyžadované prekrytie horných dýchacích ciest vhodným spôsobom.
 • Maximálna kapacita areálu bazéna je 50 osôb / 25% kapacita / REŽIM OP
 • Sauna je do odvolania -- ZATVORENÁ --
 • Poverení zamestnanci budú overovať platnosť COVID preukazov alebo príslušných potvrdení, ktoré oprávňujú návštevníka ku vstupu do areálu pred turniketovým systémom.
 • Plaváreň nebude vykonávať antigénové testovanie zákazníkov.

 

Chceli by sme informovať majiteľov 10 bodových permanentiek, že rušíme časové obmedzenie platnosti.

Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri vykonávaní nariadených opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

 
SPOLU TO ZVLÁDNEME
 

Ďalšie aktuálne informácie