Aktuálne informácie

KURZ: Plavčíkov ŽILINA

KURZ: Plavčíkov ŽILINA

Cieľom kurzu je výcvik budúcich záchranárov - plavčíkov a oboznámenie sa s problematikou záchrany na uzavretých vodných plochách / bazén /


Požiadavky na získanie certifikátu:

  • absolvovať kompletnú teoretickú prípravu kurzu,
  • absolvovať kompletnú praktickú prípravu,
  • zložiť praktickú skúšku pred inštruktorom
  • plavecká spôsobilost,
  • veková hranica od 16 rokov

 Cena kurzu: 150€   ///   V prípade úhrady do 31.08.2020 zľava 10%

Kompletné znenie programu celého kurzu, platby a storno poplatkov nájdete tu:

Kompletné informácie - KURZ PLAVČÍKOV ŽILINA 20.09.2020

Žiadosti o prilhlásenie prosím adresujte na: plavaren@plavarenzilina.sk
 

Mestská krytá plaváreň ŹILINA je držiteľom platnej licencie školiaceho centra člena OZ Rescue international EU
ČLENSTVO ZDRUŽENÍ RI-EUROPA 2020