Aktuálne informácie

Aktuálne COVID obmedzenia

Aktuálne COVID obmedzenia

aktualizované od 20.09.2021

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza náš okres do červenej farby - I. STUPEŇ OHROZENIA. Plaváreň ostáva od pondelka 20.9.2021 v režime OTP(VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE)
 
PRED VSTUPOM DO AREÁLU PLAVÁRNE (pred turniketmi) JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ JEDNÝM Z NASLEDUJÚCICH DOKLADOV: 
 • potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19
 • negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré bolo prekonané za ostatných 180 dní.

ZA KOMPLETNE ZAOČKOVANÚ OSOBU SA POVAŽUJE: 
 • osoba do 12 rokov veku.
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou.
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou.
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
 
KAPACITNÉ A PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA: 
 • Vo vstupných priestoroch plavárne, odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest vhodným spôsobom.
 • Maximálna kapacita areálu bazéna je 50 osôb / 25% kapacita
 • Maximálna kapacita sauny je 10 osôb / 50% kapacita - Vstup povolený iba pre osoby s potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19
 • Poverení zamestnanci budú overovať platnosť COVID preukazov alebo príslušných potvrdení, ktoré oprávňujú návštevníka ku vstupu do areálu pred turniketovým systémom.
 • Plaváreň nebude vykonávať antigénové testovanie zákazníkov.

 

Chceli by sme Vás poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť pri vykonávaní nariadených opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

 
SPOLU TO ZVLÁDNEME
 

Ďalšie aktuálne informácie