Aktuálne informácie

Prednostná registrácia celoročných permanentiek

Prednostná registrácia celoročných permanentiek

Celoročné permanentky

Z dôvodu pracnosti registrácie a predlžovania celoročných permanentiek, vám umožňujeme v dňoch 10.6. a 11.6. v čase od 13:00 do 18:00, prednostnú registráciu v priestoroch novej recepcie plavárne. Registrácia je podmienkou predĺženia platnosti celoročných permanentiek. Zvýhodnená cena náramku za 0,10€ !

Ďalšie aktuálne informácie