MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Bazén

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


CENNÍK PLAVECKÝCH DRÁH PRE ŠPORTOVÉ KLUBY, ŠKOLY A OSTATNÉ SUBJEKTY
platný od 01. 11. 2016

 

 
Dráha na dĺžku 16,00 € bez DPH / 1 hod.
Dráha na šírku 12,80 € bez DPH / 1 hod.

 

Záloha na kľúč od šatňovej skrinky - krytý bazén, sauna, masér 5,00 €
Šatňová skrinka - letné bazény    2,00 €
Plážové ležadlo - letné bazény    2,00 €