MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Cenník

CENNÍK PLATNÝ OD 1.7.2019
 

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ: od 15 do 60 rokov
krytý bazén / hodina 2,70 €
krytý bazén, letné bazény / celodenný 6,00 €
letné bazény / po 14:00 3,50 €

 

ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ: od 6 do 15 rokov, od 60 do 70 rokov, ZŤP, ZŤP-S,
držitelia Jánskeho plakety, karty ISIC, ITIC, EURO<26
krytý bazén / hodina 1,50 €
krytý bazén, letné bazény / celodenný 3,50 €
letné bazény / po 14:00 2,00 €

 

 

ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ - KRYTÝ BAZÉN
Dieťa do 6 r.(1 dieťa na jednu dospelú osobu) 0,00 €
- ďaľšie dieťa 0,50 €
Ďieťa od 6 do 15 rokov 1,50 €
Študent 2,00 €
Dôchodca od 60/62 do 70 rokov, darca krvi a ZŤP 1,50 €
Dôchodca od 70 rokov 0,00 €
ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ: pracovné dni 10:00 - 14:00
krytý bazén / 2 hodiny 2,50 €

 

RODINNÝ VSTUP
1 x dospelý, max 3 x dieťa do 15 rokov / celodenný 7,00 €
2 x dospelí, max 3 x dieťa do 15 rokov / celodenný 9,00 €
1 x dospelý, max 3 x deťa do 15 rokov po 14,00 hod. 3,50 €
2 x dospelí, max 3 x dieťa do 15 rokov po 14,00 hod. 4,50 €

 

SKUPINOVÝ VSTUP (min. 15 osôb do 18 rokov v sprievode min. dvoch dospelých vedúcich)
krytý bazén / 2 hodiny / osoba 1,80 €
letné bazény / celodenný / osoba 2,60 €
letné bazény / po 14:00 / osoba 2,00 €

 

VOĽNÝ VSTUP - do 6 rokov v sprievode dospelej osoby, od 70 rokov

 

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ
večerné plávanie, 18:00 - 20:30 / 2,5 hodiny 3,50 €

 

BODOVÉ VSTUPENKY, PERMANENTKY
Bodová vstupenka - 20 bodov, platnosť 12 mesiacov od zakúpenia
krytý bazén - 1 vstup / 2 hodiny (večerné plávanie 2,5 h.) = 1 bod
                   - 1 vstup / celodenný = 2 body
letné bazény - 1 vstup / celodenný = 2 body
                     - 1 vstup / po 14:00 = 1 bod
od 6 do 15 rokov, od 60 do 70 rokov, ZŤP, ZŤP-S, držitelia Jánskeho
plakety, karty ISIC, ITIC, EURO<26
- 1 vstup / celodenný = 1 bod
40,00 €
Permanentka - platnosť rok od zakúpenia jeden vstup za deň 250,00 €
Sezónna permanentka - platnosť máj - september jeden vstup za deň 100,00 €

 

CENNÍK PLAVECKÝCH DRÁH PRE ŠPORTOVÉ KLUBY, ŠKOLY A OSTATNÉ SUBJEKTY
platný od 01. 11. 2016

 

 
Dráha na dĺžku 16,00 € bez DPH / 1 hod.
Dráha na šírku 12,80 € bez DPH / 1 hod.

 

 

CENNÍK SAUNY

I. PÁSMO/HODINA

Deti od 1 do 6 rokov a dospelý nad 70 rokov zadarmo max. 1,5 hodiny utorok-štvrtok od 11.00 -12.30 hod,

za každú ďaľšiu začatú hodinu 3,50 €

0,50€/plachta
Držitelia Jánskeho plakety. 2,20 €
Od 6 rokov do 15 rokov, od 60 rokov, ZŤP, ZŤP-S, karty ISIC, ITIC, EURO<26. 2,80 €
Od 15 rokov, do 60 rokov. 3,50 €
II. PÁSMO/HODINA
Držitelia Jánskeho plakety. 3,30 €
Od 6 rokov do 15 rokov, od 60 rokov, ZŤP, ZŤP-S, karty ISIC, ITIC, EURO<26. 3,80 €
Od 15 rokov, do 60 rokov. 5,00 €
 Bodová vstupenka do sauny - 24 bodov         platnosť 12 mesiacov od zkúpenia                                       55,00 €
I. PÁSMO 2 BODY
II. PÁSMO 3 BODY

 

Záloha na kľúč od šatňovej skrinky - krytý bazén, sauna, masér 5,00 €
Záloha pri zapožičaní plaveckej pomôcky - krytý bazén 10,00 €
Šatňová skrinka - letné bazény 2,00 €
Plážové ležadlo - letné bazény 2,00 €
Plachta navyše v saune 1,00 €