MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Kontakt
Názov: Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
IČO: 46 931 317
DIČ: 2023647725
IČ DPH: SK2023647725
Číslo účtu: 3084162157/0200
IBAN: SK07 0200 0000 0030 8416 2157
 
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Žilina.
Oddiel: Sro, vložka číslo 57907/L. Deň zápisu 01.12.2012              
 
Adresa: Vysokoškolákov 1765/8
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Telefón: 041/5655 073
Fax: 041/5655 074
E-mail: plavaren@plavarenzilina.sk