Program - sauna

  I. PÁSMO 11:00 - 15:00 II. PÁSMO 15:30 - 20:30
Pondelok SANITÁRNY DEŇ
Utorok SPOLOČNÁ ŽENY
Streda ŽENY MUŽI
Štvrtok MUŽI ŽENY
Piatok SPOLOČNÁ MUŽI
Sobota I. PÁSMO 10:30 - 14:30 II. PÁSMO 15:00 - 20:00
SPOLOČNÁ SPOLOČNÁ
Nedeľa
II. PÁSMO 9:00 - 20:00
SPOLOČNÁ
 
Upozorňujeme návštevníkov, že pri naplnení kapacity sauny je vstup možný až po jej uvoľnení.
Po prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.
Zakúpením si vstupenky do sauny nevzniká nárok na využívanie krytého bazéna.
Návštevník sauny je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok sauny.
Vstup do priestorov sauny je možný iba s platným žetónom.
Kapacita - max. 20 návštevníkov.