MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
15.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,10.00-12.00 4dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
16.07.202006.00-20.00
(10.00-12.00 4dr.,14.30-16.30 6dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
17.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,10.00-12.00 4dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
18.07.202006.00-20.00
(07.00-08.00 7dr.,)
 09.00-20.00
19.07.202006.00-20.00
(15.00-16.00 7dr.,)
 09.00-20.00
20.07.202006.00-20.00
(08.00-10.00 6dr.,14.30-15.30 5dr.,15.30-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
21.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-10.00 6dr.,14.30-15.30 6dr.,16.00-17.30 7dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
22.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-10.00 6dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
23.07.202006.00-20.00
(08.00-10.00 6dr.,14.30-15.30 5dr.,15.30-16.30 7dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
24.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-10.00 6dr., 10.30-14.00 7dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
25.07.202006.00-20.00
(07.00-08.00 7dr.,)
 09.00-20.00
26.07.202006.00-20.00
(15.00-16.00 7dr.,)
 09.00-20.00
27.07.202006.00-20.00
(08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 4dr.,14.30-15.30 5dr.,15.30-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
28.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 4dr.,14.30-15.30 6dr.,
16.00-17.30 7dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
29.07.202006.00-20.00
(08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 4dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
30.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr., 08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 4dr.,15.00-16.30 7dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
31.07.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 6dr.,09.00-10.00 4dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!