MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
13.11.201906.00-15.00
(06.00-07.00 6dr.,07.30-09.00 7dr./šírka,9.00-09.30 4dr./šírka,09.30-10.30 5dr./šírka,10.30-11.00 3dr./šírka,11.00-12.00 6dr./šírka,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30
večerné plávanie
 
14.11.201906.00-15.00
(06.00-07.007dr.,07.00-08.00 5dr.,08.00-09.00 4dr./šírka,09.00-10.00 7dr./šírka,10.00-11.00 3dr./šírka,11.00-12.00 6dr./šírka,12.30-13.30 8dr./šírka,13.30-15.00 9dr./šírka,)
 
15.11.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 9dr./šírka,09.00-10.00 7dr./šírka,10.00-11.00 3dr./šírka,11.00-12.00 6dr./šírka,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30
večerné plávanie
 
16.11.201906.00-07.30

od 07.30 ZATVORENÉ - PLAVECKÉ PRETEKY – Severoslovenská liga
 
17.11.201906.00-20.00
(08.00-09.00 6dr.,10.30-11.30 7dr.,13.00-14.00 6dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!