MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
23.09.201906.00-15.00
(09.00-10.00 8 dr./šírka,10.00-11.00 7 dr./šírka,)
18.00-20.30
večerné plávanie
 
24.09.201906.00-15.00
(09.00-11.00 8 dr./šírka,14.00-15.00 6 dr./šírka,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!