MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
18.01.202006.00-20.00
(09.00-09.30 6dr.,09.30-10.30 5dr./šírka,)
 
19.01.202006.00-20.00
(09.00-09.30 6dr.,09.30-10.30 7dr.,15.00-16.00 5dr.,18.00-19.00 6dr.,)
 
20.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-10.00 5dr.,10.00-11.00 7dr.,14.30-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
21.01.202006.00-15.00
07.30-09.00 6dr.,09.00-09.30 5dr.,09.30-10.00 7 dr.,14.00-15.00 7dr.,)
 
22.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-09.00 6dr.,09.00-09.30 3dr.,09.30-10.00 5dr.,
14.00-15.00 7dr.,)

18.00-20.30

večerné plávanie
 
23.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,07.00-07.30 6dr.,07.30-08.00 5dr.,08.00-09.00 4 dr.,09.00-09.30 6dr.,09.30-10.00 7dr.,12.30-15.00 7dr.,)
 
24.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-10.00 6dr.,12.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
25.01.202006.00-20.00
(09.00-09.30 6dr.,09.30-10.30 5dr./šírka,)
 
26.01.202006.00-20.00
(09.00-09.30 6dr.,09.30-10.30 7dr.,15.00-16.00 5dr.,18.00-19.00 6dr.,)
 
27.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-10.00 5dr.,10.00-11.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
28.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00.,09.00-10.00 6dr.,14.00-15.00 7dr.,)
 
29.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-09.30 6dr.,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
30.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,07.00-07.30 6dr.,07.30-08.00 5dr.,08.00-09.00 4dr.,09.00-10.00 5dr.,12.30-15.00 7dr.,)
 
31.01.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-10.00 6dr.,12.30-13.30 7dr.,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!