MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
12.08.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 7dr.,09.00-10.30 6dr.,14.00-15.30 6dr.,17.00-18.30 6dr.,19.00-20.20 7dr.,)
 09.00-20.00
13.08.202006.00-20.00
(08.00-09.00 7dr.,09.00-10.30 5dr.,14.30-15.30 6dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
14.08.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 7dr.,09.00-10.00 5dr.,10.30-14.30 7dr.,14.30-15.30 6dr.,17.00-18.30 6dr.,19.00-20.00 7dr.,)
 09.00-20.00
15.08.202006.00-20.00
 09.00-20.00
16.08.202006.00-20.00
(10.30-11.30 7dr.,15.00-16.00. 7dr.)
 09.00-20.00
17.08.202006.00-20.00
(07.30-09.00 7dr.,09.00-10.00 3dr.,10.00-11.00 6dr.,14.30-15.30 5dr.,17.00-18.30 6dr.,)
 09.00-20.00
18.08.202006.00-20.00
(06.00-07.00- 7dr.,09.00-10.00 5dr.,14.30-16.00 3dr.,)
 09.00-20.00
19.08.202006.00-20.00
(06.00-10.30 7dr.,14.00-15.30 5dr.,17.00-18.30 6dr.,)
 09.00-20.00
20.08.202006.00-20.00
(09.00-10.00 5dr.,14.30-16.00 5dr.,)
 09.00-20.00
21.08.202006.00-20.00
(06.00-09.00 7dr.,09.00-10.00 5dr.,10.00-14.30 7dr.,14.30-15.30 4dr.,17.00-18.30 6dr.,)
 09.00-20.00
22.08.202006.00-20.00
 09.00-20.00
23.08.202006.00-20.00
(10.30-11.30 7dr.,15.00-16.00. 7dr.)
 09.00-20.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!