MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
21.08.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,11.30-15.00 7 dr.,16.30-17.30 7 dr.,19.00-20.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
22.08.201906.00-20.00
(09.00-10.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
23.08.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-15.00 7 dr.,18.00-19.00 7 dr.,19.00-20.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
24.08.201906.00-20.00
 09.00.-19.00
25.08.201906.00-20.00
(15.00-16.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
26.08.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 6 dr.,)
 09.00.-19.00
27.08.201906.00-20.00
(09.00-10.00 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-18.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
28.08.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,11.30-12.30 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,16.30-17.30 7 dr.,)
 09.00.-19.00
29.08.201906.00-20.00
(09.00-10.00 7 dr.,18.00-19.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
30.08.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.30-12.30 6 dr.,12.30-15.00 7 dr.,)
 09.00.-19.00
31.08.201906.00-20.00
 09.00.-19.00

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!