MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
10.12.201906.00-15.00
(07.30-09.00 6dr,09.00-10.00 5dr,10.00-11.30 6dr.,14.00-15.00 7dr.,)
 
11.12.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7dr., 07.30-09.00 6dr,09.00-10.00 5dr,10.00-11.30 6dr.,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
12.12.201906.00-15.00
(07.00-08.00 5dr.,08.00-09.00 4dr.,09.00-10.00 5dr.,10.00-11.30 7dr.,12.30-13.30 7dr.,14.00-15.00.,)
 
13.12.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.30-10.30 6dr.,10.30-11.30 5dr.,11.30-13.30 7dr.,14.00-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
14.12.201906.00-20.00
(08.00-09.00 7dr.,09.00-10.00 5dr./šírka,11.00-12.00 6dr.,)
 
15.12.201906.00-20.00
(09.00-10.30 6dr.,10.30-11.30 7dr.,15.00-16.00 5dr.,18.00-19.00 6dr.,)
 
16.12.201906.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-11.00 7dr.,14.3015.00 7dr.)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
17.12.201906.00-15.00
(07.30-09.00 6dr.,09.00-09.30 5dr.,09.30-10.00 7 dr.,14.00-15.00 7dr.,)
 
18.12.201906.00-16.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-09.00 6dr.,09.00-09.30 5dr.,09.30-10.00 7 dr.,14.00-15.00 7dr.,15.00-16.00 3dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
19.12.201906.00-16.00
(07.30-09.30 7dr.,12.30-13.30 7dr.,15.00-16.00 3dr.,)
 
20.12.201906.00-18.00
(06.00-07.00 7dr.,10.30-15.00 7dr.,15.00-16.00 6dr.,16.00-17.00 5dr.,17.00-18.00 4dr.,)
 
21.12.201906.00-20.00
(14.00-18.00 5dr.,)
 
22.12.201906.00-20.00
(10.30-11.30.7dr., 15.00-16.00 5dr.,)
 
23.12.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-11.00 7dr.,)
 
24.12.2019ZATVORENÉ
 
25.12.2019ZATVORENÉ
 
26.12.2019ZATVORENÉ
 
27.12.201906.00-20.00
(07.00-08.00 7dr.,10.30-15.00.,17.00-18.00 7dr.,)
 
28.12.201906.00-20.00
 
29.12.201906.00-20.00
 
30.12.201906.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-11.00 7dr.,)
 
31.12.2019ZATVORENÉ
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!