MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Program
 Krytý bazén Letné bazény
21.02.202006.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,09.00-10.30 6dr.,10.30-15.00 7dr.,)
18.00-20.30

večerné plávanie
 
22.02.202006.00-20.00
(07.00-09.00 7dr.,,09.00-12.30 4,5 dr./šírka,16.00-17.00 7dr.,17.30-20.00 4,5 dr./šírka)
 
23.02.202006.00-20.00
(09.00-10.30 6dr.,10.30-13.00.4,5dr./šírka,14.00-15.00 7dr.,15.00-16.00 5dr.,16.00-17.00 7dr.,18.00-19.00 7dr.,)
 
24.02.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-09.00 5dr.,09.00-10.00 7dr.,10.00-11.00 6dr.,11.00-12.00 7dr.,18.00-19.00 7dr.,)
 
25.02.202006.00-19.00
(07.30-09.00 5dr.,09.00-12.00 7dr.,14.00-15.00 7dr.,18.00-19.00 6dr.,)
 
26.02.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-08.005dr.,08.00-09.00 4dr.,09.00-15.00 7dr.,)
 
27.02.202006.00-20.00
(07.30-09.00 4dr.,09.00-10-00 7dr.,14.00-17.00 7dr.,18.00-19.00 4dr.,)
 
28.02.202006.00-20.00
(06.00-07.00 7dr.,07.30-08.00 5dr.,08.00-09.00 4dr.,09.00-10.30 7dr.,10.30-12.00 6dr.,12.00-15.00 7dr.,17.00-18.00 4dr.,)
 
29.02.202006.00-07.30

od 08.00 3Fins Cup Žilina
 
01.03.202006.00-07.30

od 08.00 Jarné majstrovstvá severoslovenskej oblasti
 
02.03.2020SANITÁRNY DEŇ
 
03.03.202006.00-15.00
(06.00-10.00 6dr.,10.00-11.30 7dr.,)
 

Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované prioritne na dĺžku. Zmenou v programe na šírku.

Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.

UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!