Služby

KPŠ Nereus

Plavecké kluby

Plavecký oddiel, Vodnopólový oddiel, Triatlonový oddiel, Výučba plávania detí, mládeže a dospelých

Kúsok šťastia & Flámmovňa

Občerstvenie

Európska kuchyňa a pizza, remeselné pivo Flámm, obedové a slávnostné menu.